Diksha – Deeksha

.

Visió de la Oneness University……………………………….https://www.youtube.com/watch?v=NneQpa2Iu58&feature=youtu.be

Diksha i la consciència…………………………………………..Oneness University

Que es Diksha o Deeksha ? Entrevista a Rossitza Espassova ………………https://www.youtube.com/watch?v=8Tkd7m1Ikr8

Por Rossitza y Meditación de la Unidad –Diksha para una transformación interior.….¿Que es diksha ?

.https://www.youtube.com/watch?v=tJMTbv5k0FQ&feature=share

Diksha o Oneness Diksha, és una transferència d’energia que provoca un desenvolupament de la consciència. El nivell de consciència d’una persona determina la qualitat de la seva experiència de vida. Per exemple, com un viu l’actual recessió econòmica, la capacitat de viure els malentesos en les relacions o davant la naturalesa rebel d’un fill, les emocions que sorgeixen quan se’ns diagnostica un problema de salut, el nivell de connexió amb la gent al voltant , l’alegria experimentada, la intensitat de la passió a la feina. Com assumir aquestes experiències depèn del nostre nivell de consciència. A mesura que augmenta la consciència, un entra en un altre estat d’atenció conscient, hi ha més alegria, més amor, més unió, i un es centra més en tot el que fa i experimenta. La vida es converteix en una experiència plena!

Diksha no exigeix ​​la pràctica d’una forma particular de vida, ni és una iniciació per seguir un nou camí. No és vinculant cap a una filosofia o ideologia. Transcendeix les barreres religioses i culturals, pel fet que només es centra en despertar cada persona, dins de la seva pròpia tradició espiritual, facilitant un canvi neurobiològic, de manera que la religió és un assumpte d’elecció personal i segons conveniències particulars. Això permet que les persones, independentment de si pertanyen a alguna religió o no, poden rebre Diksha.

Comments are closed.