Practiques Reiki en plena natura

PRÀCTIQUES I SOLLUCIÓ DE  DUBTES

A     V  A  L  L  D  O  R  E  I  X         A          P  L  E  N  A   N  A  T  U  R  A

Consultar próximes dates per al 2015

A:  Enviar un correu e.  O WapSapp 607496623 o a  angeljordagarcia@gmail   sol.licitant el dia que pots assistir-hi

B: Escriure a l’apartat de Comentarios / Comunicaciones de aquesta pàgina

Feu constar el dia que voleu assistir, el nivell de Reiki que teniu i el vostre Nom i Cognoms

Es gratuit per a tot hom de 10 a 14 h.

Dades actualitzades el 26/12/2014

26 de gener                  (diumenge 00 sol.licituds)

28 de febrero              (dissabte 02 Sol. licituds)

06 de març                  (diumenge  00 sol.licituds)

26 d’abril                       (dissabte 00 sol.licituds)

15 de maig                  (divendres  00 sol.licituds)

28 de juny                    (diumenge 00 sol.licituds)

18 de julio                 (dissabte  00 sol.licituds)

27 de setembe               ((diumenge 00 sol.licituds)

24 d’octubre                    (dissabte  00 sol.licituds)

28 de novembre             (dissabte  00 sol.licituds)

**/** de desembe           (dissabte  00 sol.licituds)

————————————————————————————————————

Leave a Reply