Radiònica amb ORION

   Versió en Castellà 

    ORION és el dispositiu radiònic més avançat actualment en el mercat. És un sistema de biocomunicació instrumental és a dir de comunicació entre màquines i entitats biològiques. La radiònica proporciona una nova manera de comprendre l’abast de la conciencia humana i les seves sorprenents capacitats. És una eina molt eficaç que possibilita la comunicació entre el practicant de radiònica i l’objecte o la persona destinatària amb la finalitat de definir objectius concrets i establir les estrategies més adequades per a assolir-los. Evaluats els desequil.libris en els camps energètics, el tractament radiònic consisteix en projectar sobre el ser viu, objecte, persona… patrons energètics que restableixin, inclús a distància, l’equil.libri perdut.

    ORION pot ser una ajuda valuosa per produir canvis i obtenir millores en molts àmbits: Vida professional, personal, familiar, salut, animals, agricultura i control de plagues, economia, geobiologia.

     Tres factors són essencials per a obtenir els millors resultats:

– La intenció dels programadors i la consciència que transmeten en el moment de programar el dispositiu i preparar les bases de dades. La radiònica no funciona si aquestes intencions són negatives o purament econòmiques o interessades.

-La consciència de l’usuari i

– La fe de l’usuari: si li manca la fe en el procés o no entén parts del procés o té algun prejudici l’usuari no podrà entrar en ressonància. Això es verifica en el cas dels infants, els animals o les plantes que, per manca de prejudicis, reben de forma més favorable i efectiva el tractament radiònic.

Comments are closed.